Carrito 0

Els mandales simbolitzen la creació, l’univers, la vida, l’eternitat i el cosmos. Espiritualment són centres d’energia, equilibri i sanació. Al llarg dels temps els mandales han estat utilitzats com a eines per intuir, canalitzar, contenir i facilitar l’experiència del sagrat.

Moltes cultures utilitzen els mandales com a instrument bàsic per a la contemplació del diví, per a la meditació i l’oració, com a forma d’expressió del propi ésser i com una forma superior d’art. L’harmonia i la bellesa dels mandales ens conviden a la contemplació, a acostar-nos a la nostra essència i a sentir que formem part d’un tot.

La meditació activa que practiquem mentre dibuixem i pintem un mandala, seguint certes pautes concretes com l’atenció i la concentració focalitzada, facilita entrar en estats d’introspecció i serenitat que modifiquen l’estat de la nostra ment. La pràctica de posar atenció tant a les experiències internes com a les externes ens permet conrear una actitud d’acceptació de tot el que s’esdevé, tant en l’obra com en nosaltres mateixos. Quan meditem a través de la creativitat, el cos, la ment i l’emoció s’harmonitzen de manera natural i ens ajuden a desvetllar els recursos sanadors i de compassió que tots posseïm, alhora que ens permet estar receptius a la nostra saviesa innata.

Tot procés creatiu facilita accedir al nostre món intern i ens ajuda a mantenir cert equilibri i a posar el centre en nosaltres mateixos. Utilitzant la creació plàstica com a eina meditativa practiquem els mateixos aspectes que en la meditació asseguda: conreem una actitud d’acceptació a mesura que l’obra que tenim davant es va transformant i aprenem a mirar-la amb aprovació i respecte en comptes de amb judici i crítica. No anem a cercar res, dibuixem sense cap mena d’expectatives, senzillament pintem per tornar instant a instant al present i desenvolupar la nostra capacitat de sorpresa quan ens permetem mirar el que va sorgint sense interferir-hi. El fet de treballar el mandala de manera grupal ens permet practicar de forma molt més evident el desaferrament i l’autoobservació.
La música i el silenci seran el suport al llarg de tota la sessió.

Enquadrament de la sessió:
Presentació del taller i roda inicial.
Exercicis per practicar la creativitat deixant de banda les expectatives.
Pràctica per entrar en silenci grupal.
Treball meditatiu creant un mandala.
Roda final i tancament del taller a través d’un mandala ritual.

Duració: 3 hores

* Si esteu interessades en que faci aquest taller en el vostre centre o sou un grupet i voleu tenir l’experiència d’aquesta proposta, només cal que m’escribiu tat@artdetat.com Gràcies!!!

Los Mandalas simbolizan la creación, el universo, la vida, la eternidad y el cosmos. Espiritualmente son centros de energía, equilibrio y sanación.
La harmonía y belleza de los Mandalas nos invitan a la contemplación de lo divino, a acercarnos a nuestra esencia y a sentir que formamos partes de un todo.

Tanto la creatividad como la meditación son estados creativos de la mente que se nutren de la misma fuentes.Al igual que la meditación, la creatividad surge de un movimiento interno que que conduce hacia dentro y hacia arriba.

A lo largo de los tiempos los mandalas han sido utilizados como herramientas para intuir, canalizar, contener y facilitar la experiencia de lo sagrado.

La meditación activa que practicamos cuando estamos elaborando o pintando un mandala a través de ciertas pautas concretas, facilita entrar en estados de introspección y serenidad modificando el estado de nuestra mente. El proceso creativo favorece la imaginación, la atención y la concentración aportando serenidad y relajación.

En este taller exploraremos la creatividad aplicándola a la elaboración de un mandala grupal como herramienta meditativa y de autobservación. La música y el silencio serán el soporte a lo largo de toda la sesión.